Isten kegyelméből uralkodik rajtunk Orbán?- Luther mit szólna ehhez?

luther1

A minisztelnök szerint ő Isten kegyelméből uralkodik. Amikor Luther Márton ötszáz évvel ezelőtt kihirdette tételeit, az akkori korrupció ellen küzdött. Az igazságtalanságért való kiállásból fakadt az egyén saját megváltásának a felelőssége és szabadsága.


 

 


Orbán Viktor ma a reformáció jubileumi emlékévének központi ünnepségén magát, mint az Isten kegyelméből regnáló miniszterelnököt mutatta be Lutherre emlékezvén.

 

“Az isteni ige arra tanít minket, hogy ne a véletlent, hogy ne a sors szeszélyét lássuk abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását.”

 

Talán semmi sem áll távolabb Luther örökségétől, mint egy ilyen önigazoló mondat egy világi vezetőtől. Egy református teológus negyvennégy évvel ezelőtti igehirdetése arra figyelmeztet minket, hogy:

 

“Valóban Isten Igéje sohasem engedi meg nekünk az emberimádatot, s talán ezért is kell még Luther gigantikus alakja mögött is meglátnunk tévedésekre, hibákra és bűnökre hajlamos embervoltunk sötétlő árnyékait. Milyen jó tudni, hogy nálánál senki sem tudta és vallotta határozottabban: mindannyian bűnös emberek vagyunk, akik egyedül kegyelem által igazulunk meg.”

 

Vajon Jézus mit válaszolna erre az orbáni öntömjénezésre?

Márk 12,28-33

“Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: “Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?” Jézus így válaszolt: “A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.”

 

Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes korának szokásos médiájával élt, amikor kiszögezte wittenbergi templom kapujára 95 hittételét. Nem ez volt a forradalmi tett, hanem az, hogy kiállt az egyház korruptsága ellen. Az önkéntes szegénységet vállaló lánglelkű teológus a bűnbocsátó cédulák rendszerét kárhoztatta, ezzel az egyház anyagi érdekét sértette. Ha valaki megvásárolta a búcsúcédulát, akkor a pápa (vagy megbízottja) megbocsátotta a vétkeit, sőt elengedhette az imák elmondásából, böjtölésből és zarándoklatból álló egyházi penitenciát. Erre azért volt szüksége a pápának, mert a vatikáni Szent-Péter bazilika építéseinek költségeit a Fuggerek hitelei fedezték, és cserébe a bankárcsalád megkapott bizonyos pénzügyi jogokat az egyháztól.   

 

Számos ember szemét szúrta, hogy az egyház végső soron a lelkek megváltásával kufárkodik. Luther kimondta csupán azt, amit sokan nem mertek. A Guttenberg-féle könyvnyomtatási forradalom segítette azt, hogy az igazságtalanság elleni szavak futótűzként terjedtek el Európában. Luther bátorsága, hogy az őt kiátkozó pápai bullát nyilvánosan elégette, még nagyobb népszerűséget hozott a közérthető nyelven prédikáló teológusnak és az egyre bővülő tanainak. Mert nem állt meg az egyház korrupt rendszerének ostorozásánál, hanem a lelkek hit általi üdvözülését is hirdette, amihez nem feltétlen szükséges az emberekből álló egyház közvetítő szerepe. Ezzel nem csupán az egyház uralma alól mentette fel a lelkeket, hanem a megváltás szabadságát és egyben a felelősségét is a saját kezébe vehette a keresztény ember.   Ezzel elindult a nyugati gondolkodás a felnőtté válás útján.

 

A valódi történelmi tette az volt, hogy a wormsi birodalmi gyűlésen a császár jelenlétében is megvédte a tanait, így korának leghatalmasabb emberei előtt vállalta a saját igazságát, kockáztatva életét is.  Luther a gyűlésen beszédei során végig a Bibliával érvelt, arra kérve bíráit, hogy a Szentírás segítségével bizonyítsák be tévedéseit. Ugyanakkor nem fogadta el a pápai hatalom főségét, sőt az egyházfő és a zsinatok tévedhetetlenségét sem, számos ponton mutatva rá az egyház következetlen lépéseire.

 

Ismerve Luther kőkemény kiállását a korrupcióval, az igazságtalansággal szemben, nekem Orbán Viktor mai önmagát isteni kegyelemből uralkodónak tituláló beszédével kapcsolatban az alábbi wittenbergi tételek jutottak eszembe:

 

“Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az anyagi javak embereit halászták.

A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az emberek anyagi javait halásszák.”

Vágó Gábor

Kép: kotoszo.blog.hu

 

tetszett_a_cikk3

 

 • Ferkó1943

  Vegyétek már észre, hogy eljött a Messiás 2.0.

  • szazsas

   Ez NEGYVEN RABLÓK ORSZÁGA…LETT…ÉLÜKÖN EGY…..

 • kolozsi

  Elmebeteg.

 • http://anonymand.blogspot.com anonymand

  Csak szerényen, ha lehet!
  Félkegyem lesz az…

 • zskormanyi

  sors helyett szerintem Soros volt odaírva a papírra, csak félreolvasta…

 • agador

  Luther, de Jézus is kikergette a kufárokat a templomból, de a mai egyházfők, ártunk és ormányunk ismét piacot csináltak.

  • laszlo ador

   És még lopnak is!

 • Lajos Csánó

  Isten kegyelméből uralkodik rajtunk Orbán? Fura egy isten lehet!

 • Anna Kisfaludiné Baán

  még mindig jobb, mint ha a dk vagy az mszp kegyelméből Gyurcsány uralkodna ismét

  • Peter Götz

   Gyurcsány mikor “Uralkodott” ??

  • Tóth Jani

   Vagy még mindig jobb mintha egy hazai KKV-nál kellene dolgozni minimálbérért, hiszen jó a hivatal ott csak a nyelvét használja az ember, de általában egymás verik agyon azért, hogy ki férjen oda először.

  • János Virág

   Ennél a rablónál,Gyurcsány egy ártatlan bárány!

 • Tóth Jani

  Nálunk pár éve állítottak egy országzászlót, a talpára az van vésve:
  “E hont újra naggyá csak Orbán szent akarata teheti” vagy valami nagyon hasonló szöveg esetleg 1 szó eltéréssel. :)

 • Beluga Tutymék

  Nagyon jó lenne, ha olyanok is hozzászólnának, akiknek van valami halvány fogalma a témáról. Javaslom tanulmányozásra a Bibliát, nem kiragadott mondataiban, hanem teljességében. Ha ez sikerül, gyorsan kiderül, hogy MINDEN KEGYELEMBŐL VAN. És, igen, a kormányzás is.

  • KL

   A Bi-Bla (biblia) egy sületlenség. Magyarul Bla-Bla, latinosan bi bla. Ez torzult az évszázadok alatt bibliára. Az isten szavunk eredetileg őSTaN volt, ami aztán sokfelé torzult. ISTváN, iSTeN, SáTáN.
   A mássalhangzós írás tulajdonsága, hogy az olvasónak kell hangzósítani. Megtettük.
   Mind ugyanaz a szó, de már egyik sem az ősszó. Érdemes az őstörténettel foglalkozni kicsit, és az ember megvilágosodik. A magyar ősvallás a napvallás volt. De az egy igaz vallás, igaz hit volt, ugyanis a Földön a Nap az igazi úr, hiszen minden tőle ered. Az élet, a Naptól függ.
   Koppány vallása még ezt a tudást tartalmazta, ezért négyfelé szabdalták, és négy vár fokára tűzték, az új, gyilkos államvallásunk néhai papjai. Szenny István eladta nekik országunkat, aztán a halálos ágyán visszaadta Babba Máriának, helytelen felfogásban felajánlotta az országot a szüzanyának. Á dehogy! Miféle szűzanyának? Akit éjjel a kései kanonizált Szentlélek meglátogatott, és a próbaházasságban lévő Józsefet elhessegetve, elvette a szüzességét Marikának? Na de gyerekek! Ez egy akkora balgaság! Hol a józan eszünk?
   Neked kedves Beluga van valami fogalmad a dógokról? Szerintem semmi.

   • bob

    A többi sületlenség igazából szóra sem érdemes, de azért a nyelvészeti részhez annyit hozzáfűznék, hogy a Biblia nem latin, hanem görög eredetű szó, a βῐβλῐ́ον (írás, tekercs, kisebb könyv) szó többes alanyesete, vagyis egyszerűen annyit jelent, hogy “írások” vagy “könyvek”.

    • KL

     Értem… :-)
     A FIDESZ valódi jelentése; NEM FIatal Demokraták Szövetsége, hanem János Pál papa 13. enciklikájának; _Fides et ratio_ első szava, amelynek jelentése: HIT.
     …A latin ABC pedig a rovásírásból van, de a rovásírás meg a latinnak nevezett magyar ABC-ből származék. Stb… Az eredet kérdése mindig vitatható.
     Jó tudni a névadó szándékát, ha ez lehetséges. 😉

    • KL

     “A kormány fizetne azért, hogy Magyarországra hozzák a János Pál pápa szobráról leszerelt, francia keresztet.”
     Na! Sejed már mi a böszmeség?

  • Marta Feher

   Na persze, hitleré, sztáliné, … soroljam a kisbetűsöket

 • bob

  Teológusként: Minden – hangsúlyozom: minden – hatalom Istentől ered. Ő a történelem ura, mindenható, szuverén Úr. Ha tehát azt nézzük, hogy lehetne-e bárkiből is miniszterelnök Isten akarata ellenében, akkor a válasz egyértelműen nem. Legalábbis Isten megengedő akaratával találkoznia kell a megbízatásnak. Ezt tekinthetjük épp kegyelemnek is. Vagy a másik oldalról tekinthetjük Isten büntetésének is, hiszen Isten a szándékaiban is szuverén és a szándékait csak nagyon töredékesen érthetjük. Azt tudjuk, hogy akarata van a bűnös ember megtérésére, és hogy ebben az akaratában a földi hatalomnak is van valamilyen szerepe (pl. a törvény hármas haszna értelmében a bűn megfékezése az ő dolga), de hogy ebben egy miniszterelnök mint kegyelem vagy mint büntetés kap szerepet, ezt nem tudhatjuk. Vagyis amit a miniszterelnök mondott, az teológiailag védhető, de ugyanígy védhető volna az az állítás is, hogy a mostani kormány Isten büntetése a magyar népen.

  • Zingiber

   Őrült, bosszúszomjas, szadista pedofil az ilyen isten.

   • bob

    Édesapádra is ezt mondanád, amikor butaságot csinálsz és a fejedre koppint? :)

    • Zingiber

     Hajaj. Még ilyenebbeket is mondanék édesapámra, ha például úgy mint Lót, felajánlana Szodoma lakosainak, hogy “kedvük szerint cselekedjenek”. Különben pedig mindenféle a gyengébbekkel és kiszolgáltatottakkal szemben alkalmazott testi és lelki bántalmazást ellenzek, például a kokit is megalázónak tartom.

     • bob

      A bántalmazás és a büntetés között azért van egy nagy különbség: a nevelő hatás (de legalábbis annak szándéka). Ha a fiam kap egy kokit amikor majdnem belenyúl a konnektorba, akkor az visszatarthatja attól, hogy ténylegesen belenyúljon és nagyobb kárt tegyen magában. Ez nem szadizmus, vagy bosszúszomj (különösen nem pedofília), hanem figyelmeztetés, vagy ha úgy tetszik, büntetés, ami a javát szolgálja.

      Lótot ne keverjük ide, ő akkor a vendégjog miatt mondta, amit mondott.

     • Zingiber

      Ááá, akkor Ön szerint azért menekültem meg a szodomaiaktól, mert ma már nem gyakoroljuk a vendégjog nemes szokását? Milyen kár, hogy édesapámnak emiatt kevesebb alkalma van istennek tetszőt cselekedni, a kedvében járni.
      És köszönöm, már volt alkalmam megismerkedni ezzel a “csak tiszta szeretetből”, “csak nevelő szándékkal”, “csak a saját érdekében” ütöm-verem, kínzom, alázom a kiszolgáltatott gyereket. Sajnos nagyon sok ilyen kifelé joviális, ájtatos, “tiszteletre méltó” de torz lelkű család van és ezt örökítik generációról generációra.

      De eltértem a témától.
      Még, hogy kegyelem, vagy büntetés ez a sötét, dörzsölt, aljas bűnöző az országnak! Amig ezt így látja a nép, addig nincs remény változásra, fejlődésre.

     • bob

      A témától való eltérésre nem reagálnék, legfeljebb magánban. Ahogy látom, fájó sebeket szakít fel. Ez pedig nem volt célom.

  • KL

   Isten; egy világmaffia böszmesége – mint tudjuk.
   JÉZUS egy titkos kulcsszó. Egy anagramma.
   Megfejtése, visszaalakítása egyszerű: ÚJ ÉSZ.
   Aki a politeista vallásokból kialakította a monoteista vallást, amelynek egy véres hulla a megváltója; egy elmeháborodott, vagy egy mindenre elszánt maffiavezér volt, akinek 2000 éve vannak követői. Nézzük csak meg a Hitgyülekezetét. Jól öltözött, elvileg okos emberek gyülekezete, és valójában?
   Fő, és egyetlen papjuk dadogva hazudozik, tódít, lódít, és éljenzik tapsolják. Szégyen, gyalázat.

   • bob

    Kihagytad a Szíriuszrő jövő, hétszer csavarodott fényt.

    • KL

     Ez becsületsértő volt. Ugye tudod?

 • Anna Lipták

  Ez az ember Isten büntetése az ország népének.–ahol ok nélkül félni kell-bármilyen vélemény -kimondása esetén-ahol a gőg-ki vagyokság uralja a NÉP HÁZÁT-az nem kegyelem Istentől–harag-beengedte a SÁTÁNt-és teszi a romboló hatását. Ez lenne Isteni kegyelem–hogy LUKKULUSSZI lakomák sorozata folyik a kegy uraknál-mások kirablása árán???Ez a köz erkölcsi romlás—haszonlesők országa -lenne a keresztény hitvallás lényege–a gőg-gúny- ki-vagyokság-erő fitoktatás lenne a dicsőség?? NEM!!——Az egyház vezetők tegyék a dolgukat a maguk helyén–hitet oktassanak-ne politikai intrikát!!——De várom az igazi Isteni kegyelmet-el fog jönni–TÜRELEM!!

 • János Virág

  Hát egy gazember nem érdemli meg Isten kegyelmét!

 • Hermelin

  A sátánt meg kell állítani,ez egy beteg szörnyeteg.

 • Rozika Nemes

  AZ ÖRDÖG VIGYE EL , HIRTELEN EZT A SÚLYOS ELMEBETEG HARÁCSOLÓ PATKÁNYT ! NETÁN PUTYINNAL , CSALÁSSAL , ÚJRA MEG VÁLASZTANÁK MAGYARORSZÁGNAK VÉGE !

 • Horak Krisztián

  Wécén isten sátán ember golyó fejbe!

 • Vidéki

  Isten megengedte a magyar embereknek, hogy szabadon választhassák meg, kik legyenek a parlamentben képviselőik és a parlament meghatározhassa a kormányzat összetételét.

  A szovjet megszállás hosszú évei alatt, a magyar emberek nem kapták meg ezt a lehetőséget.

  Vágó Gábor tolmácsolása teljesen kiforgatja Orbán mondatának lényegét, hasonlóan ahhoz ahogyan azt Karinthy Frigyes egy “műfordítással kapcsolatban bemutatta:

  Ady versét vette példának:

  “Jöttem a Gangesz partjairól,
  Hol álmodoztam déli verőn.
  A szíven egy nagy harangvirág.
  S finom remegések, az erőm.”

  Miután Karinthy Frigyes kétszer oda-vissza fordította németre és magyarra, a “tolmácsolt” szöveg így hangzott:

  “A Herz féle szalámiban,
  Sokkal sűrűbb a só,
  Mint más efféle termékekben,
  Hidd el ó nyájas olvasó.”

  Vágó Gábor a megvadult propagandista tolmácsolgatása is olyan messze vezet a valóságtól mint az ADY vers oda-vissza fordítgatott végeredménye.

  • vigoro

   De Vágó Gábor nem fordítgatta oda-vissza a mondandóját, hanem megmondta egyenesen és nyíltan.
   Ha egy népvezérben megjelenik a kiválasztottság érzése, akkor a terepet át kell adni a pszichiátereknek.

   • Vidéki

    Vágó Gábor szó szerint ezt írta: “A miniszterelnök szerint ő Isten kegyelméből uralkodik.”

    A miniszterelnök szó szerint nem mondott ilyent! Ezt csak Vágó Gábor a megvadult propagandista találta ki.

    • vigoro

     “…. ne a sors szeszélyét lássuk abban, hogy itt és most Magyarország élén keresztény, hitvalló kormány áll, hanem érezzük benne Isten kegyelmének megnyilvánulását.”
     Lehet-e ezt másként értelmezni?

     • Vidéki

      Nem csak lehet, de más értelme van, mint amit Vágó Gábor a megvadult propagandista kitalált.

      Isten megengedte a magyar embereknek, hogy napjainkban szabadon választhassák meg, kik legyenek a parlamentben képviselőik és a parlament meghatározhassa a kormányzat összetételét.

      A szovjet megszállás hosszú évei alatt ezt Isten nem engedte meg, a magyar emberek nem kapták meg ezt a lehetőséget.

      Isten megengedte a magyar embereknek azt is, hogy 1994-ben Horn Gyulát válasszák meg, aki kétharmadnál nagyobb parlamenti többséggel a háta mögött kormányozhatott.

      Isten megengedte a magyar embereknek azt is, hogy 2002-ben Medgyessyt támogató parlament jöhessen létre, majd amikor Medgyessy le akarta váltani Csillag Istvánt a Medgyessy-kormány gazdasági és közlekedési miniszterét az SZDSZ-MSZP koalíció puccsal megbuktatta és Gyurcsányt tette a helyére.

      Tetszik érteni magyarul?

     • vigoro

      A felsorolt elődök közül egyik miniszterelnök – még Antall József – sem állította, hogy isten kegyelméből kormányoz.
      Egyedül csak Orbán.
      Így nem mondhatok mást, csak idézlek téged:
      Vidéki olvtárs “a megvadult propagandista tolmácsolgatása is olyan messze vezet a valóságtól mint az ADY vers oda-vissza fordítgatott végeredménye.”

     • Vidéki

      Elvtárs a csákányt jó mélyre vágd!

     • vigoro

      Na látod!
      Tudsz te értelmesen is hozzászólni a témához, csak kcsit össze kell szedni a gondolataidat.

     • Ildikó Tóth M.

      Mintha írva lenne valahol, hogy Isten nevét szádra hiába ne vedd… Nem ő engedi meg, hogy egy politikus uralkodhasson valamelyik országban, hanem mindig az adott nép egy történelmi helyzetben. Orbán kiválasztottsági mániáját ismerve elhiszem róla, hogy az istentől feljogosítva érzi magát, így próbálja erkölcsössé tenni illegitim hatalmát. VG csak szóba öntötte, amit a csúti körülírt.

 • Jenő Léránt

  Isten akiket szeret próbára teszi azért mondta nekünk hogy válasszuk meg Viktort a csüngőhasút azután mutogat ránk hogy ti akartátok.