Csak az idióták tétlenek

m15_VG

Túl sokáig hagytuk, hogy a pártok, politikusok alakítsák kizárólag a közéletet, ezért elkanászodtak. Vissza kell venni az állampolgároknak az irányítást, hogy a képviselők képviseljenek, a miniszterek pedig azok legyenek, amit a szó jelent: szolgák.


 

 


Az idióta szót az ókori görög demokráciában azokra használták, akik nem vesznek részt a közügyek intézésében. Egy európai kutatás szerint a magyarok kétharmada elszenvedi csak az eseményeket, és csupán egytizedünk az aki valós alakítója is a közügyeknek. Ezzel az európai ranglista végén kullogunk.

 

A Fidesz ezt az apátiát és tehetetlenséget használja ki, hogy az uralmukat kiterjesszék egyre több területre. Lerohasztják az egészségügyet, de őket ez nem érdekli, mert magánkórházakban járnak. Lezüllesztik az oktatást, de ez őket nem érdekli, mert külföldi magániskolába járatják a gyerekeiket. Az sem érdekli őket, hogy nem lehet megélni egy átlagos fizetésből, mert ők csak milliárdokban számolnak, nem ezresekben.

 

Tisztelet a kivételnek, de politikusok java része nagy ívben tojik ránk.

 

Ennek az a következménye, hogy egy friss kutatás alapján az egy főre jutó fogyasztás tekintetében a régiónk tizenegy országa közül az elmúlt évtizedben a dobogós harmadik helyről, az sereghajtó helyre csúszott vissza hazánk. Szintén friss felmérés, hogy 1,2 millió magyar tervezi, hogy külföldön vállal munkát. Kétharmaduk gazdasági okokra, egyharmaduk politikai okokra hivatkozik.

 

A legtöbben pedig beletörődnek, hogy ez a világ rendje. Elmenekülnek külföldre, vagy maximum négyévente vagy szavaznak, vagy nem.

Ez nem volt mindig így, és nem is kell, hogy így legyen. A ‘48-as forradalmat megelőző reformkori közélet, és az ‘56-os forradalmat megelőző Petőfi körök példát mutatnak nekünk, hogy a kevés aktív civil ember közéleti szerepvállalása is hatalmas erőket tud megmozgatni.

A közélet vissza kell vennünk 2018-ig!

Mit tehetünk állampolgárként a közélet jobbá tétele érdekében? Beléphetünk egy szimpatikus  pártba, de ezzel a rendszerszintű problémát nem oldjuk meg, csak a hatalmi osztozkodás részeseivé válunk. Beléphetünk egy közéletben is aktív civil szervezetbe. Ez már közelebb visz a megoldáshoz, de még mindig a régi keretek között maradtunk, ahol a politikus csak legyint a civilre.

 

A megoldás a véleményem szerint a konkrét akciók köré való szerveződés. Konkrét célokért együttműködve el tudunk érni eredményeket. Ha valamiért, és nem valami ellen küzdünk, akkor sokkal hatékonyabb a munka. Ha célok köré, és nem ideológiák köré szerveződünk, akkor sokkal több embert be tudunk vonni a folyamatokba. Ha nem a pozíciók motiválnak minket, hanem az eredmények, akkor nem vész el az energiánk a kisstílű intrikák között.

 

A tisztességes közélet előfeltétele a tiszta választás. A választások tisztaságát a velejéig rothadt rezsimre bízni olyan, mintha Putyinra bíznánk rá, aki 110 százalékkal is tudott nyerniegyes körzetekben. Az ellenzéki pártok a legutóbbi népszavazáson a szavazatszámláló biztosok csupán 15%-át tudták biztosítani. Nekünk civil állmpolgároknak kell garantálni a választások tisztaságát.

 

Nem egy választás lesz 2018-ban, hanem 107. 106 a választókörzetekben, és egy pártlistás. Utóbbival mi ne is foglalkozunk, mert mindenki amúgy is az össze-vissza nem fogáson csámcsog. Inkább arra figyeljünk, hogy miként tudunk esélyes civil jelölteket támogatni az egyéni választókörzetekben. Olyan helyben jól ismert és hatékonyan dolgozó emberek mögött alakítsunk ki  profi stábot, aki esélyes lehet a pártállami jelölttel szemben. Egyszer ez már sikerült Veszprémben, miért ne sikerülne több tucat másik helyen?

 

A legnagyobb ellenfelünk, nem a pártállam, hanem a tanult tehetetlenség, a rezignáltság és az apátia, ami most uralkodik az elmékben.  Ezért kell eljutnunk minden emberhez, aki most még azt hiszi, hogy nem ő irányítja a sorsát. Embertől emberig, lélektől lélekig kell haladnunk, hogy 2018 áprilisában olyan emberek milliói is elmenjenek választani, akik most még legyintenek az egészre.

 

Ennek az első lépése a korrupció elleni népszavazás aláírásgyűjtési kampánya. Ha van konkrét cél, jelesül, hogy ne évülhessenek el a korrupciós bűnök olyan hamar, akkor a pártpolitikai csatározásoktól megcsömörlött ismerőseinket is aktivizálni tudjuk.  Ez után a kampány után a választási részvétel növelésére kell koncentrálnunk. Mert hiába elégedetlenek most sokan, de nem mennének el szavazni. Vissza kell adnunk a hitüket a változás lehetőségében!

 

A Tettek Ideje kezdeményezés erre vállalkozott! Ha te is tenni akarsz, és nem csak elszenvedőjének lenni az eseményeknek, akkor csatlakozz már elindult akciócsoportjainkhoz!

Vágó Gábor

 

 

tetszett_a_cikk3

 

 • Péter István

  Meg kellene már végre érteni, hogy
  Magyarországon a népakaratnak megfelelő demokrácia működik és az
  országot az aktív választópolgárok meghatározó többsége által
  kiválasztott hatalomgyakorlók vezetik. Az emberek a tényleges valóság
  talaján állnak és visszautasítják a szándékosan meghamisított
  helyzetértékeléseket, valamint a mindennapi beteges rágalmakat és az
  uszító gyalázkodásokat. Egyébként, a politika az emberi társadalom elmaradhatatlan tartozéka.

  • Szondi István

   igen?! a népakarat az egészségügy rendezetlen helyzete és 600 miliárd stadionokra. A családod kerüljön olyan helyzetbe mint én kerültem, akkor majd eszedbe jutnak ezek a dolgok. Lehet majd futni az egészségügyi ellátások után, hogy ki fog foglalkozni veletek. Majd kaptok egy jó korházi fertözést és lehet sírhelyet keresni!

  • Igy nem

   Meg kellene már végre látni, hogy Magyarországon, egy aránytalanná alakított, diszkriminatív választási rendszerben, a választópolgárok kisebbik része ( 27%) által választott hatalomgyakorlók a hatalmukkal visszaélve, a demokrácia intézményes garanciáit kiiktatták. Ezáltal a választópolgároknak a politikai vezetők feletti ellenőrzési joga nem érvényesül. A népszolgálata helyett a népet kényszerítik egy párt szűk haszonélvező rétegének a szolgálatába, miközben az általa megtermelt közjavak jelentős részét,intézményesített korrupcióval, tőlük elveszik.

   Látni kellene már végre, hogy a demokrácia, és a nyilvános, tiszta közélet alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek és az ország versenyképességének, ezáltal az életszínvonalunk alakulásának is. Azt is látni kellene már végre, a hazug propaganda ellenére, hogy a rendszerváltás óta a volt szocialista országok gazdasága háromszor gyorsabban fejlődött, mint a miénk.

   Meg kellene már végre érteni az önkényuralmi rendszer megtévesztett híveinek is, hogy még nekik is joguk lenne a tisztességes tájékoztatáshoz,egészségügyi ellátáshoz,oktatáshoz, és életszinvonalhoz.

 • radikalisdemokratak

  te Vágó Gábor, ki Petőfit jáccasz!

  amennyiben komolyan gondoljátok, hogy ti vagytok a TI, azaz a tettek ideje, akkor itt az ideje, hogy az alább következő kis plágium súlytotta versemet közkinccsé tegyétek má csak azé, hogy a buta, primitív, egybites agyú vérmagyar megtuggya kiket is hagy magán élősködni!
  .
  Tetűk, tetűk, a fideszben viszket minden,
  egy fidesztetű belénk harap,
  böllér viktor fetreng hálóingben,
  és pelust cserél minden nap.
  A fideszben jól élnek a tetvek,
  a magyar vér finom nedű,
  orosz nősténytetűvel szeretkezget,
  az orbán nevű fideszes kantetű.
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

 • radikalisdemokratak

  na akkó folytassuk!
  .
  a valódi program, mely még mindig hiányzik nem más, mint amit a Radikális Demokraták ajánlanak mindenkinek, aki a Demokratikus Jogállam híve, s szeretné eltakarítani a
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDÁT!
  .
  íme a Program:
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél
  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.
  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.
  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.
  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.
  PROGRAMJA
  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői
  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. .
  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:
  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:
  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.
  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.
  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltet ad, avagy tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK választási szövetség keretén belül, aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség szakértői kormánya rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.
  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.
  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.
  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.
  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.

  A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK felelősséget vállalnak arra, hogy a “rendszerváltást” követő minden közérdeket sértő titkosított dokumentumot nyilvánosságra hoznak bármilyen pártérdekre tekintet nélkül!

  nem kívánunk asszisztálni a jelenlegi “politikai elit” gazemberségeihez, tolvajlásaihoz, s ebbe beleértjük a magukat akár politikai elemzőnek nevező párt jumpereket – ilyen tölgyessy félékre gondolunk! – is!

  kíméletlenül kell elbánni mindenkivel, mert az országnak meg kell tisztulnia, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, a munka, az értéket teremtő munka legyen az előrejutás, a boldogulás útja, nem pedig a korrupció, a sógor-koma, alá és fölérendeltségű, feudális, illetve haveri osztogatás.

  Tisztelt Hölgyeim, és Uraim!
  azt gondolom, hogy csak és kizárólag ez a lehetséges út, melynek következtében az ország kiléphet a jelenlegi
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  által létrehozott szörnyű állapotából!
  a radikális szót, mint olyat kéretik NEM FÉLREÉRTENI!
  nem konzervatív-gyógyszeres kezelés kell az országnak, hanem radikális műtéti beavatkozás!
  amit ki kell metszeni, azt ki kell metszeni, vagy maga a test, az ország pusztul bele!
  kíváncsi vagyok, mennyire gondolják komolyan, hogy mindenki beleszólhat az ország ügyeibe, mennyire mennek szembe Kuncze ezen megnyilvánulásával:
  “a politikát hagyni kell a profi politikusoknak, az nem a civilek dolga!”
  az idézet nem szó szerinti.
  mindemellett felháborító kijelentés egy olyan embertől, aki maga is csak egy általa oly annyira lenézett civil volt az átkosban.
  a szerencsétlen teszetoszaságot is kéretik mellőzni, amit jelen pillanatban bemutatnak, mint “demokratikus ellenzék”!
  szabad utat kell biztosítani az állampolgároknak az ország ügyeibe való beleszóláshoz, annak alakításához!
  nem a jelenlegi “politikusok” játszótere az ország, hanem a mi, és a szüleink, gyermekeink, unokáink HAZÁJA!
  kéretik észbe vésni ezt!

  abramovics voltam, s vagyok

 • radikalisdemokratak

  javaslom, olvass bele, mi folyik a tevénél!

  “pupu blogja”

  érdekes irányba gondolnak elindulni.
  a jobbikkal akarnak szövetkezni, ami tényszerűen egy baromság.
  ideteszem az ottani kommentemet is, hogy értsd:
  .
  teve!

  akkor tehát véglegesen letetted a garast a
  .
  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK PROGRAMJA MELLETT!
  .
  DE!
  .
  azon túl, hogy lopott holmival dicsekedni csak a genetikusan tolvajok szoktak – lásd smittpali, mint “doktor” – annyit még hozzá kell tenni, hogy a Bokrostól is lopni próbálsz – hiszen a forrás megjelölése nélkül magadévá teszed az écát! – mi szerint 500 nap elég a demokratikus jogállam helyreállításához.
  ami természetesen marhaság, és tisztességtelen ígéret, mely nem teljesíthető, azaz szimpla hazugság, a magyar “választó” lebecsülése, becsapása, tudatos félrevezetése a rövid távú politikai haszonszerzés reményében.
  .
  A TISZTESSÉGES AJÁNLAT A RADIKÁLIS DEMOKRATÁKÉ!
  .
  akik a következőt mondják, vállalják:
  .
  “amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott együttműködés, a csatlakozott szervezetekkel a fenti célok eléréséig, megvalósulásáig áll fent.”
  .
  aki mást mond, mint mi, az
  .
  HAZUDIK!
  .
  nem lehet tudni, hogy a jelenlegi
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  eltakarítása után keletkező káosz mennyi ideig fog tartani, azt mennyi idő alatt lehet úgy menedzselni, hogy egy konszolidált, törvényekre alapuló szakértői kormány belefoghasson a
  .
  VALÓDI MUNKÁBA, A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM HELYREÁLLÍTÁSÁBA!
  .
  .
  a jobbikkal való “kényszerű összeborulásról” csak annyit, hogy ha és amennyiben egy “párt” magát nem tekinti demokratikusnak, azzal nem lehet egy diktatúra felszámolására szövetkezni úgy, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása a cél!
  amennyiben ebben komolyan gondolkodsz, hiszel, nagyobb marha vagy, mint gondoltam!
  pedig már egy sima egyszerű tevemarha is a biológia csodája, ne tetézd tovább, ne emeld a tétet!
  ugyanis, egy deklaráltan nem demokratikus párt csak és kizárólag abban az esetben érdekelt egy diktatúra megbuktatásában, ha és amennyiben ők egy, a saját tulajdonukat képező diktatúrára tudják cserélni a régit!
  márpedig, ha ennek a magát magyarnak nevező csürhének diktatúra kell, ám legyen!
  .
  DE
  .
  AZ A DEMOKRATIKUS JOGÁLLAM DIKTATÚRÁJA LEGYEN!
  .
  na, ezen lehet nektek gondolkodni!
  .
  .
  abramovics voltam, s vagyok

  2017. június 19. 14:18
  .
  .
  remélem, nektek semmi ilyen marhaság, hogy a jobbikkal közösen bármit is, nem jár a fejetekben!
  .
  .
  gondolod rám írhatsz, segítek, mert látom, nem megy a dolog.
  amúgy meglehetősen hiteltelen egy a politikából akaratán kívül,
  .
  DE
  .
  kikerült, mondhatni “bukott politikus” szájából azt hallani, amit mondasz.
  mi szerint, vissza kell venni a közéletet a politikusoktól.
  ez már majdnem olyan Kincze szintű kis megszólalás

 • radikalisdemokratak

  te Vágó Gábor!

  velem ne szórakozz, mert istenuccse adott alkalommal úgy taknyán tenyröllek, hogy a bajuszod feltekeredik a füledre!
  ne törölgesd a kommentjeimet, mert visszateszem!
  felfogtad, te szerencsétlen félresikerült “politikus”
  .

 • radikalisdemokratak

  remélem, nektek semmi ilyen marhaság, hogy a jobbikkal közösen bármit is, nem jár a fejetekben!
  .
  .
  gondolod rám írhatsz, segítek, mert látom, nem megy a dolog.
  amúgy meglehetősen hiteltelen egy a politikából akaratán kívül,
  .
  DE
  .
  kikerült, mondhatni “bukott politikus” szájából azt hallani, amit mondasz.
  mi szerint, vissza kell venni a közéletet a politikusoktól.
  ez már majdnem olyan Kincze szintű kis megszólalás

 • radikalisdemokratak

  RADIKÁLIS DEMOKRATÁK

  a demokrata nem fél
  a RADIKÁLIS DEMOKRATA nem fél akár radikális eszközökkel fellépni a demokrácia érdekében, védelmében.
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK egy olyan szervezet, melynek a hatalom megszerzése, de nem hosszú távú megtartása a célja.
  amennyiben később igény mutatkozik, abban az esetben párttá is alakulhat, de nem ez a legfőbb célja.
  integrálni, tömöríteni kívánja azokat a természetes személyeket, s szervezeteket – pártokat, civil szervezeteket, mozgalmakat, s mindenkit – akik érdekeltek a demokrácia, a jogállam teljes egészének helyreállításában, újbóli megteremtésében.
  tagja lehet mindenki, korra, nemre, rasszra, vallási identitásra tekintet nélkül.
  PROGRAMJA
  jelen helyzetben, magyarországon nem lehet más célja egy demokratának, mint az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői
  TELJES KÖRŰ, ÉS VÉGLEGES ELSZÁMOLTATÁSA, FELELŐSSÉGRE VONÁSA
  a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK a magyar politikában – jelenlegi meghatározásuk alapján – addig vesznek részt, míg segítségükkel az orbáni diktatúra felszámolása, s a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása meg nem történik. .
  amennyiben békés úton – úgy tűnik nem ez lesz a megoldás, sajnos – céljaik elérhetőek, abban az esetben a következőt kell tenni:
  chartát kell elfogadni csatlakozóra nézve, mely a következőket tartalmazza:
  minden csatlakozó szervezet, párt, természetes személy egyenlő.
  amint a választásokon sikeresen megbuktatjuk az orbáni diktatúrát, a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK alakítanak kormányt, mely szigorúan szakértői kormány kell legyen, s ez a kormány felelős, és kötelezett, hogy a kitűzött célokat megvalósítsa.
  ha és amennyiben ezek eléréséhez több mint egy választási ciklus, avagy kevesebb, mint egy választási ciklus szükséges akkor addig áll fent a szövetség.
  a chartának, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK által létrehozott szövetség a csatlakozott szervezetekkel addig áll fent, míg a fenti célok meg nem valósulnak.
  ha választásokon akarjuk megdönteni az orbáni diktatúrát, úgy minden szervezet, párt és természetes személy, aki az együttműködésben részt vesz, jelöl, illetve jelöltet ad, avagy tagja indul a RADIKÁLIS DEMOKRATÁK választási szövetség keretén belül, aláírásával elfogadja, s egyben nyilatkozik arról, hogy addig az együttműködés résztvevője, míg a győzelem következtében a kitűzött cél, azaz a demokrácia, jogállam helyreállítása, újbóli létrehozása, illetve az orbáni diktatúra felszámolása, s annak létrehozói, támogatói, pénzelői, működtetői teljes körű, és végleges elszámoltatása, felelősségre vonása meg nem történik.

  amint a kitűzött célok megvalósulnak, a szövetség szakértői kormánya rendkívüli választásokat ír ki, melynek lebonyolításáért felelős, s annak végéig, az új kormány létrejöttéig ügyvezető kormányként tevékenykedik tovább.
  a rendkívüli választásokon, minden csatlakozott szervezet önállóan, avagy az általa meghatározott szövetségben vesz részt.
  a jelenlegi orbáni diktatúra egyetlen képviselője, támogatója, tagja, szervezeteinek tagja, segítője, támogatója nem vehet részt. a közéletből, az állami, állami vállalati szerepvállalásból örökre, végérvényesen ki kell őket zárni.
  akiket kell, lehet, s lehetőség van rá elzárásos büntetésre kell ítélni, akik elmenekültek az országból – sok lesz ilyen – azokat fel kell kutatni, hazahozni, s bíróság elé kell állítani.
  amennyiben célszerű, akkor az általuk hozott, akár visszamenőlegesen alkalmazott törvényeket kell alkalmazni rájuk nézve. a teljes körű vagyonelkobzás – az elmentett vagyonok is, melyek strómanok, leszármazottak, rokonok kezén vannak – meg kell történjen.

  A RADIKÁLIS DEMOKRATÁK felelősséget vállalnak arra, hogy a “rendszerváltást” követő minden közérdeket sértő titkosított dokumentumot nyilvánosságra hoznak bármilyen pártérdekre tekintet nélkül!

  nem kívánunk asszisztálni a jelenlegi “politikai elit” gazemberségeihez, tolvajlásaihoz, s ebbe beleértjük a magukat akár politikai elemzőnek nevező párt jumpereket – ilyen tölgyessy félékre gondolunk! – is!

  kíméletlenül kell elbánni mindenkivel, mert az országnak meg kell tisztulnia, hogy csak és kizárólag a teljesítmény, a munka, az értéket teremtő munka legyen az előrejutás, a boldogulás útja, nem pedig a korrupció, a sógor-koma, alá és fölérendeltségű, feudális, illetve haveri osztogatás.

  Tisztelt Hölgyeim, és Uraim!
  azt gondolom, hogy csak és kizárólag ez a lehetséges út, melynek következtében az ország kiléphet a jelenlegi
  .
  BOLSEVIK-FASISZTA-FÉLFEUDÁLIS-JOBBÁGYSÁG=FIDESZ-FIDESZÁLLATOK-BANDA
  .
  által létrehozott szörnyű állapotából!
  a radikális szót, mint olyat kéretik NEM FÉLREÉRTENI!
  nem konzervatív-gyógyszeres kezelés kell az országnak, hanem radikális műtéti beavatkozás!
  amit ki kell metszeni, azt ki kell metszeni, vagy maga a test, az ország pusztul bele!
  kíváncsi vagyok, mennyire gondolják komolyan, hogy mindenki beleszólhat az ország ügyeibe, mennyire mennek szembe Kuncze ezen megnyilvánulásával:
  “a politikát hagyni kell a profi politikusoknak, az nem a civilek dolga!”
  az idézet nem szó szerinti.
  mindemellett felháborító kijelentés egy olyan embertől, aki maga is csak egy általa oly annyira lenézett civil volt az átkosban.
  a szerencsétlen teszetoszaságot is kéretik mellőzni, amit jelen pillanatban bemutatnak, mint “demokratikus ellenzék”!
  szabad utat kell biztosítani az állampolgároknak az ország ügyeibe való beleszóláshoz, annak alakításához!
  nem a jelenlegi “politikusok” játszótere az ország, hanem a mi, és a szüleink, gyermekeink, unokáink HAZÁJA!
  kéretik észbe vésni ezt!

 • TZ

  Tisztelt Vágó Gábor! Remélem, elolvasod a hozzászólásomat!

  Szerintem alapjaiban elhibázott, meggondolatlan, felelőtlen lépés a szélsőjobbal együtt szerepelni (különösképpen, mikor annak szólamai, megnyilvánulásai egyértelműen bizonyítják a már oly sokszor leszerepelt téveszmék felélesztésének szándékát). Nem kizárólag a szélsőjobbot, mint politikai formációt kellene kritikusabban kezelni (gyakorlatilag alapból tartózkodni a velük történő együttműködéstől), hanem a sajtóorgánumaikkal is csínján kellene bánni, kellő önmérsékletet tanúsítva a politikusoknak, aktivistáknak a szereplési kényszerük kielégítése során. [Magyarán: a jelenlegi “ellenzék” illetve “megmondóemberek” megdöbbentő naivitással tobzódnak annál a HírTV-nél, illetve Magyar Nemzetnél, melynek igazi irányítója és tulajdonosa Simicska Lajos – a nemzeth “prebutcher” gázszerelője -, aki pedig épp Zagyváék és Vonáék legfőbb pártfogója. Nézzenek végig a CÖF-ön, majd tekintsék meg, kik publikálnak rendszeresen az MNO-n…]

  A választásra térve: szerintem súlyos tévedés volt Gulyás Márton szereplése. Eleve elhibázottnak tartom a festékdobálást, illetve a választási rendszerünket illető ötletelésük. Ezzel csak azt érték el, hogy az “ellenzéki oldal” (illetve általában a rendszerrel szemben elégedetlenkedők) szépen egymásnak estek, s a filozofálgatásunk közben szépen kihunyt a tűz. Orbán nyert.
  Sokkal szerencsésebb lett volna, ha már az első napok (éjszakák után) országos tanítási sztrájkot hirdetnek – állítom, hogy az óriási érdeklődés és a terebélyesedő hangulat átváltható lett volna egy ilyen megmozdulásba, mely azonnal nyílt lépésekre kényszeríthette volna Orbánékat is! Ehhez képest ezzel a szerencsétlen ötletelgetéssel és festékezéssel szépen elhalt az egész. Gulyás kiélheti szereplési vágyát, reklámozhatja az ürességét – s a tehetségtelen ellenzék is kényelmesen takarózhat a műanyagba fojtott délibábbal….

  Merem állítani, még a Gulyásék által propagált, 2010. előtti választási törvénnyel sem lehetne mára gyökeres fordulatot elérni, jelentős részben épp a NER miatt, illetve az ellenzék erélytelensége okán. Ugyanis Orbánt nem kizárólag a machinációi tartják fent, hanem a valódi alternatíva hiánya is – ezért jelenleg, kizárólag a visszakívánt választási szisztémára alapozva sem lehetne őt elkergetni. (Mindenki figyelmébe ajánlom Bauer Tamás legutóbbi elemzését, ezzel az írásával tényleg telibe talált: http://hvg.hu/itthon/20170619_Bauer_csupa_konszenzus_ellenzek_orban)

  Ceglédi Zoltánnak is igaza volt a sokat emlegetett cikkében: meg lehetne verni a kormánypártokat – ha lenne kire szavazni velük szemben. Ne feledjük: közel 50% (!!!) a “nem szavazók” aránya (ehhez vegyük még hozzá a jelentős számú “bizonytalanokat” is). Tehát amennyiben maradna minden a régiben, de egy új politikai erő képes lenne megnyerni magának az előbbi két kategóriát, akár még 2/3-os győzelmet is elérhetne 2018-ban. DE NINCS ILYEN POLITIKAI FORMÁCIÓ – EZ ITT A GOND!

  Ezért javasoltam a megmozdulások mindenkori szervezői felé, hogy most már ideje lenne túllépni a kedélyes poénkodáson, és elővenni a lényegi témákat, felvázolni a jövőt illető terveket, célokat, feladatokat. Vidéken is épp ezt akarnák hallani az emberek: miben másabb Orbánhoz képest (nem a melléknevek halmozását értem ez alatt, hanem konkrét programokat, racionális terveket, nem ötletelgetéseket, lózungokat), milyen módon érhetőek ezek el (reális tervek!). Hiába hangzik hihetetlenül: szó szerint ezt szomjazzák tanyán, falun, kisvárosban, megyeszékhelyen… És nincs, aki hihetően válaszolna – hát marad Orbán Viktor.

  I.

  Égbekiáltóan ordít az igénye annak – még a megvezetett, önmagukat “homogén ősmagyarként” tekintők között is, tűnjön bármennyire is furcsának elsőre -, hogy végre valaki kiálljon az előremutató, a fejlődést, haladást, megoldást kínáló globalizációért!

  Amennyiben nem akad (záros határidőn belül), aki teljes elszántsággal, elkötelezettséggel hirdetné ennek szükségszerűségét, és nem lesz, aki ebbe a globalizációba illeszkedő programot kínáljon – úgy hamarosan (némi megingásokat, vargabetűket közbeiktatva) egy “újbaloldali internacionalizmus” szintén utópikus túlhatalomra törekvő mozgalmisága veheti át újfent a dominanciát, a kezdeményezést (a megismert történelmi törvényszerűségek okán akár ismételten orosz alapokon). [Megjegyzés: mintha az MSZP már errefelé indulna … előtte persze vár ránk egy elborult, szélsőjobbos fordulat, a jelenlegi helyzetünk épp arrafelé tart.]

  Sajnos nincs (vagy alig akad) olyan politikusunk, aki remek logikával kommunikálná ennek a globalizációnak a fontosságát, megkerülhetetlen jelentőségét, ha valamelyik elvétve erre az útra tévedne, az is sajnos túlságosan halkan, nem éppen “bevállalósan”. Nem kap megfelelő hangsúlyt ez az alapvető szempont … PEDIG ERRE KELLENE ÉPÍTENÜNK! Ugyanis ez a belépőjegyünk a fejlett emberiség közösségébe…

  Tisztelt Vágó Gábor! Ti mért nem szóltok egy szót sem a globalizáció témájában? Ennyire mellékes? Vagy csak nem mertek konfrontálódni? Épp most lehetne nagyot nyerni, bátraké a szerencse!

  Végre kellene egy csoportosulás, párt, szövetség – aki nem csak úgy szól, vagy úgy tesz … hanem fennen hirdetve szinte üvölti: EMBEREK, ERRE KELL MENNI! Igenis ezért kellene kiállni, méghozzá egyértelmű hitvallással, mellyel egyúttal kényszeríteni kell valamennyi további politikai szereplőt is a színvallásra (Együtt, Momentum, Párbeszéd, LMP, MSZP, DK, Liberálisok, stb…) – bármiféle köntörfalazás, törökös mellébeszélés nélkül.

  [Ennek a globalizációs folyamatnak a racionális állomásai egyébként az FNA, robotizáció és a “shared economy” is.]

  II.

  Szeretnék egy remek cikket ajánlani mindenkinek: http://hvg.hu/itthon/20170323_Demokratikus_ellenzek_MSZP_Botka_DK_Gyurcsany_Momentum Szerintem vitán felüli, hogy tökéletesen illeszkedik a jelen íráshoz is. Az én értelmezésemben az egyik alapvető tanulsága és üzenete Marosán György “alfahímes” hasonlatának a következő (némi képiséggel):
  – az eredetileg az alapvető politikai-társadalomszervezési ideológiákra építő oldalak felhígultak;
  – ezek további “romlására” még rá is játszottak;
  – majd módszeresen elkezdték összekutyulni ezeket, a szándékos visszaélés céljával;
  – ennek az összezagyvált koktélnak isszuk most a levét;
  – melyről épp a méregkeverők nem szeretnék, ha váltanánk!

  Hiszen ha váltanánk a katyvaszról a tiszta nedűre:
  – úgy hamarost kijózanodnánk;
  – nem vennénk be a mesebeszédet;
  – hirtelen ráébrednénk, hogy nem is az az ellenségünk, akit eddig ellenségnek akartak beállítani;
  – nem is az a barátunk, akit eddig barátként akartak ránktukmálni;
  – és ELLOPTÁK a pénztárcánkat!

  Ergo: mindegy is lenne, milyen beállítottságú egy politikus, csak végre karakánul és hitelt érdemlően, egyenesen állna már ki érte! Erre nem képesek a jelenlegiek, ezért ez a szánalmas helyben-totyogás!

  Átvernek minket a pártok is (szinte mind), mert nem azt árulják, amit a boltjuk cégérére mind rikítóbban felfestenek. Tehát minden párt az önnön hazugságának a rabja, s ekként önmaga téveszméjének foglyaként süllyed vissza a főemlősök szintjére – miután képtelenné vált az őszinte, emberi kommunikációra. Ugyanis hazudozással nehéz őszintén kommunikálni. Ebből pedig már törvényszerűen következik az eredménytelenség – mind jobb, mind baloldalon. Ugyanis ma nincs hatalmon sem a jobb, sem a baloldal!
  Ezeket kutyulta módszeresen össze (közben mérgezve) úgy Orbán (a pártja valamint a megszokott “ellenzéke” egyre kótyagosabb vihogása mellett – ezért is nehezebb olykor különbséget felfedezni a két “oldal” között számtalan témában), hogy mára alig akad, aki józanul tudna gondolkodni.
  Marosán érzésem szerint épp erre is akart utalni a példájával. Ha tényleg liberálisok lennének a “liberálisok” és tényleg baloldaliak lennének a “baloldaliak” – akkor tényleg tudnának emberi módon kommunikálni egymással, és ezáltal, bár értelemszerűen nem értenek mindenben egyet egymással, mégis képesek lennének az azonnali, hatékony és eredményes együttműködésre (s ekként tudnának a valóban jobboldali pártok is esetenként együttműködni a többiekkel). Mely mostanság (mind erőszakosabban sulykolva) az autokrácia/diktatúra ismérve (hatékonyság, gyors reakció, rövidtávú “eredményesség” vagy inkább annak jól reklámozott látszata).
  Tehát ismét csak erősen sarkosítva: Orbán (sok tehetségtelen naplopó asszisztálása mellett) kevert egy az elmét mérgező, mindinkább korlátoló, butító koktélt, s azt következetesen itatja is mindenkivel (aki válogat, az rögtön gyanús, másodjára már nincs bocsánat) – miközben ő igyekezett megőrizni a józanságát (bár az önelégült diadalittas mámorában már ő is kezdi egyre inkább elveszíteni a fonalat).

  Vagyis mielőtt megint erőltetnénk az “összeborulást”, előtte meg kellene ejteni a színvallást is: mindenkinek nyíltan kellene felvállalnia, miben hisz, mik a konkrét céljai és javaslatai a következő témákban (és ezt követően konzekvensen ehhez tartani magukat):
  – globalizáció;
  – előbbivel karöltve EU/”Európai Egyesült Államok”;
  – Oroszország (ők is ugyanolyan értékes emberek, mint mi);
  – menekülthelyzet;
  – robotizáció;
  – “shared economy”;
  – FNA;
  – energetika/megújulók;
  – védelmi rendszerünk/NATO/sorkatonaság/…;
  – oktatás (konkrét tervek);
  – szekularizáció;
  – egészségügy (konkrét tervek)!

  Ennek mentén lehetne a “hallgató 50%-ot” is megszólítani, a szavazatukat megszerezni! Képzeljék el, ez kapásból a fél Parlament!

  Kedves Olvasók, véleményvezérek, leendő szónokok! Nektek mi az egyértelműen megfogalmazott, számon kérhető álláspontotok a fentebb felsorolt szempontok ügyében? Hány olyan politikusról, aktivistáról tudtok, aki mert is egzaktul megnyilvánulni ezekben a kérdésekben?

  Végezetül hadd javasoljak egy szintén aktuális cikket, melyhez hozzászólva nagyon is valós veszélyekről írtam – Orbán ördögi machinációjáról – melybe tökéletesen beleillik a polgárháborús légkör. http://nepszava.us/fidesz-szimpatizans-hitler-orban-es-a-diktatorok-a-zsidok-aldozatai/#comments – melyet (bármily ellentmondásosnak is tűnjön), épp az Orbán-kormány élesztget, szándékosan. Tehát a polgárháborús hangulat szításával amellett, hogy csak további tömegek fordulhatnak el a kezdeményezéstől, még kifejezetten Orbán (illetve a Kreml által gondosan plántált Jobbik/hungaristák) malmára hajtják a vizet. Ez egy “klasszikus csapdahelyzet” – minél jobban kapálódzunk ellene, annál inkább gabalyodunk bele!

  Pedig Orbán eltávolítható – de ehhez előbb ki kell lépni az általa kreált “valóságból”! Bármennyire hangozzék bizarrul, NEM Orbán legyőzésén kell első sorban erőlködni, hanem a korszakos kihívásokat HELYESEN felismerve kell megfelelő alternatívát felkínálni és ehhez megnyerni a közvélemény együttműködését. Nem tagadom, megdöbbentően hangozhat, de Orbánt mintegy “másodlagosan” lehet legyőzni – kvázi járulékos következményként…

  HOL VANNAK HÁT A HIHETŐ POLITIKUSOK ÉS SZÓNOKOK!?

  • TZ

   Az alábbiakban szeretném tömören bemutatni az általam helyesnek vélt választási (a nép hatalomgyakorlási) rendszerének lényegét, mely ráadásul nem kizárólag a hazai problémákra nyújthatna gyógyírt, de az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusában is egy előremutató vívmány lehetne. Azaz, amennyiben mi ezt képesek lennének megvalósítani, példát mutatva, egyúttal “demokráciaexportként” (kifordítva ezt a lejáratott kifejezést) az EU fejlődésében is kamatoztathatnánk! De ehhez előbb le kell váltani a jelenlegi “elitünket” – s ennek most sem a választási rendszerünk az akadálya, hanem mi, magunk! Az alábbiakban leírtak már az Orbán-kormány sikeres leváltása utáni helyzetre érvényesek, egy átmeneti, eleve korlátolt időtartamra létrehívott “nemzetgyűlés” közbeiktatásával. Íme a javaslatom:

   A választási rendszerünk szükséges reformja ügyében szeretnék hivatkozni, François Furet: A francia forradalom története ( https://moly.hu/konyvek/francois-furet-a-francia-forradalom-tortenete ) című kötetére. Furet művének olvasása során többször szóba került megkerülhetetlen szempontként, mintegy fátumaként az adott korszak viharos eseményeinek, problémáinak: az antik görög demokrácia mechanizmusának és alkalmazhatóságának ütköztetése a köztársaság modern eszméjének rendszerével.

   A francia forradalom valamennyi szakasza során már-már menetrendszerűen ismétlődött a fenti felismerés, mintegy kényszerű tanulságként. Engedjék meg, hogy a könyvből csak egy rövid részt idézzek, Sieyès abbétól (226. oldal): “A tiszta demokrácia, kényelmetlenségei ellenére nagy előnyökkel jár, de csak Athén piacterén valósulhat meg … ”
   De Bonaparte Napóleon is hasonló megállapításokat emlegetett kicsit korábban a milánói Montebello palotában, Furet utalása szerint (208. oldal), mint ahogy valamennyi korábbi időszak tárgyalása során szintúgy felbukkant a korszellem általános vélekedése.

   Nem szeretnék fölöslegesen visszaélni a türelmükkel, ezért a lényegre térve engedjék meg, hogy vázlatosan előrukkoljak a felvetésemmel.

   1. Nem lehetséges, hogy a korabeli “30 milliós köztársaság” képviseleti rendszerének ütköztetése az antik athéni piactérrel feloldhatóvá válik a technológiai fejlődés, aktualizálva: a telekommunikáció, az internet által? Tehát a közvetlen képviselet elvetése annak végrehajthatatlansága miatt áthidalható, amennyiben az információs forradalom társadalma tényleges beépíti választási rendszerébe is a technológiai vívmányait.

   2. Meggyőződésem, hogy szinte az összes történelmi esemény vizsgálható és értékelhető az emberi faj biológiai sajátosságai, társas viselkedése alapján – örökös, spirálszerű haladást eredményező cirkulációk mintájára, akár előre prognosztizálhatóan visszatérő problémák, “feladványok” megoldására tett kísérletek, próbálkozások összesítéseként. Vagyis mindig adódik – ismétlődik – egy kérdés, melyre meg kell szülessen a helyes, de legalább minimálisan szükségszerű válasz.

   3. Az előbbi két pontot összegezve miért ne lenne lehetséges, hogy a valódi népképviseletnek jelenünkben újfent előtérbe kerülő hiányossága (mely szerintem összekapcsolható az erőtlen ellenzékiség, lagymatag választói aktivitás problémaköreivel is) épp a kommunikációs technológiák intenzívebb igénybevételével válhatnának feloldhatóvá?
   Gyakorlatilag rendelkezésünkre áll már rég egy “virtuális piactér” – mégsem élünk vele! Mélyebben belegondolva ennek lehetne hirtelenjében igazán forradalmi hatása, s még fülke sem kell hozzá…
   (A francia forradalom során a potenciális választók fokozott aktivitása egybeesett a felkavaróbb dramaturgiájú, véresebb jelenetekben bővelkedő eseményekkel. Ezek szerint a választók tényleges bevonásához feltétlen szükségesek a drámai, felkavaró fejlemények? Nem lehetne épp ezt, a visszatetsző vérontást kiküszöbölni a jelenünk informatikai technológiáinak bevonásával? Nem lehetséges, hogy épp a rendszeres és effektív választói szerepvállalás lenne képes igazán megelőzni a társadalmi különbségek elfajzását, kezelhetetlenné válását, melyek törvényszerűen a kiegyenlítődés felé hatnak, s mely kiegyenlítődés hevessége nagyban függ a különbség mértékétől is?)

   Elismerem, nem kockázatmentes elgondolás, de máskülönben miként lehetne teljesen rizikómentesen előre haladni? Szerintem épp a virtuális térben kiteljesedő “athéni piactér” és az ezáltal aktivizálódó lakosság közös erőfeszítésével, egy számunkra is elfogadható globalizáció megvalósítása érdekében lehetne tényleges eredményeket elérni, megalapozva a prosperitásunkat, a jövőnket.

   Kérem, olvassák el a részletesebb javaslatomat a választási/parlamenti képviseleti rendszerünk felépítéséről!

   Akár a jelenlegi, egyértelműen torz választási rendszer, akár annak elődje, nem a tényleges népképviseleti demokráciát szolgálják. Be kell lássuk: a politikai rendszerünk súlyos aránytalanságoktól és a valódi demokráciával nem összeegyeztethető szabályoktól terhelt (az “NVI-s kopaszbalhé” lényegében egy közösségileg eltussolt államellenes bűncselekmény).
   [Ehhez hasonlóan a legutóbbi, sikeres népszavazási kezdeményezés (Nolimpia) reakciójaként tett intézkedéseket szintén erősen antidemokratikusnak tartom, hiszen épp a leadott, kellő számú aláírás révén nyilvánította ki a nép, hogy a döntés jogát és felelősségét ki kívánja venni a hivatalos szervek kezéből, magának követelve azt. Ezzel szemben bármilyen intézkedés (pro és kontra) megengedhetetlen, hiszen az aláírásgyűjtés során sem nyilvánult meg egy támogató sem a kérdést illetően támogatólag vagy elutasítólag.]
   Vagyis ebben a rendszerben (szerintem a korábbira is érvényes ez) eleve kudarcra ítéltetett bármely jó szándékú, racionális, hasznos elképzelés. Vagyis eleve a választási/politikai rendszerünket – a demokrácia alapjait – kellene gyökerestől helyrehozni, addig bármilyen erőlködés csak szánalmas kapálózásba fog fulladni.

   Egy igaz demokráciában a népnek kell döntenie – ezért helyre kell hozni, vissza kell állítani a valódi, képviseleti demokráciát! Ennek egyik legfontosabb eleme: kizárólag képviselőkre lehessen szavazni, összesen 200-at választva a 200 körzetben – ne pedig pártokra! (Azért szükséges a képviseleti demokrácia, mert nem fér el 10 millió ember a Parlamentben, nem lehetséges ebben a formában a kommunikációjuk. Egyébként gondoljanak bele: az informatika térhódítása a választási rendszerek működtetésében is dominanciára tör, megkerülhetetlen tényezővé válik – példaként említhető az USA választási rendszerében megjelenő technológiai újítások – vagyis előbb-utóbb a képviselet választása, a választói akarat kinyilvánítása is újabb dimenziókba léphet.)

   Az egyik alapvető felvetésem: legyen a választói jog alkotmányban rögzített alkotmányos alapjog és alapkötelesség! Vagyis: legyen kötelező a választási részvétel, de legalábbis legyen nehezen kijátszató ezen kötelesség, ezáltal minden választáson legalább 90-95%-os részvétel mellett szülessenek a döntések. Tehát ne egy pár százezres minoritás rántsa a szakadékba az országot a behazudott 2/3-ával. (Amúgy a példakép antik Athénban a választási inaktivitást büntették!)

   Egy képviselő sem lehet egyúttal atomtudós-egészségügyi szakember-hadmérnök-jogász-filozófus-etc…A képviselő képvisel: engem, önt, őket, minket – mindenkit a választói körzetéből. A választásoknál éppen ezért kizárólag személyre (képviselő jelöltre) lehessen szavazni, ne pedig pártokra! A felelősség pedig mindannyiunké – azt esszük, amit főztünk!

   A “szakértelem” kapcsán:
   – egy “szakértőnek” (energetika, hadászat, jog, gazdaság, etc.) nem kell képviselőnek lennie;
   – viszont a képviselők döntenek (s általa mi);
   – a kormánynak nem kellene képviselőkből állnia (sokkal inkább igazi, elismert szakértőkből);
   – a kormány döntéseit, legitimitását szükség szerint parlamenti szavazásokkal lehet megkérdőjelezni/támogatni (bármikor);
   – a kormány döntései ezek alapján a mi, a többség döntése lesz.

   Vagyis, egy adott témában (pl.: atomenergia), ügyben a kormány, ellenzék, képviselőink prezentálják a szakemberek, a szakmai érdekeltek, elemzők, stb. véleményét – majd döntÜNK! A képviselőnk pedig ezen döntés szerint szavaz – különben azonnal visszahívjuk. Így a kormány döntéseit, mozgásterét, lehetőségeit a mi döntésÜNK befolyásolják alapvetően.

   S döntésünkért egyúttal felelünk is!

   Amennyiben a kormány nem jól teljesít, parlamenti úton is megbuktatható kell legyen – megfelelő számú képviselő indítványára (akiket mi, a választók utasítunk erre). A képviselők pedig egyszerűsített, de demokratikus folyamatban visszahívhatóak kell legyenek – s ezáltal a döntésÜNK alapján vissza kell hívják a kormányt, amennyiben elégedetlenek vagyunk vele.

   Ez a demokrácia – ezért kell kiállni!

   A kötelezően lefolytatandó társadalmi vitákon a hangsúly – vagyis a pro és kontra érvek ütköztetésén, az érintett szakmai képviseletek és szakértők bevonásával. Ezt követően pedig megszületik a döntésÜNK.

   Miként is zajlana ez?
   A képviselő kötelezően, megfelelő rendszerességgel és az aktualitásokhoz is igazodva megfelelő számban és mértékben VÁLASZTÓKÖRZETI GYŰLÉSEKET tart. Átlagolva 10 millió fő/200 képviselő = 50 000 fő/1 képviselő Ebből következően nagyjából 25-30 ezer választópolgár/képviselő.
   Vagyis a megfelelő számú – akár több ezer fős közönségű – tanácskozásokon (bevonva ebbe az internet kínálta tömeges tájékoztatás lehetőségét, az élő, webkamerás részvétel módján) döntés születik a NÉP részéről – s a képviselő ennek alapján szavaz, nem pedig a “pártfegyelem”, felsőbb akarat, sugallat, ideológiai ámokfutás alapján.
   Amennyiben a NÉP döntésével ellentétesen voksol, azonnal visszahívható kell legyen, mondjuk a saját választópolgárainak 20%-nak kezdeményezésére (nagyjából 6000 aláírás a saját körzetéből). [Megjegyzés: a visszahívhatóság természetesen csakis választás útján lehetséges, viszont a helyi (“időközi”) választást kezdeményezhetné mondjuk 6000 aláíró.]
   .
   Vagyis a NÉP dönt, a képviseleti demokrácia útján!

   Kiegészítésül:

   1. Hangsúlyozottan említem: a képviselő dolga és felelőssége, hogy megfelelő fórumokon (gyűlések, webkamerás közvetítésekkel; rövid, ismeretterjesztő videókkal, stb.) minél szélesebb kör számára érthetővé tegye a döntésÜNKet igénylő tervezeteket. Ezeken (az online is követhető, elérhető, visszanézhető fórumokon, prezentációkon, stb.) megszólalhatnának az ötletgazdák/előterjesztők, azok képviselői, a kormány, a kritizáló ellenzék – s legfőképp: a helyi, véleményformáló választópolgárok.
   (Nem osztom azt a szerintem szándékosan, aljas megfontolásból erőltetett szemléletet, miszerint az átlag választó hülye, gyenge képességű, idióta lenne. Valójában épp ennek propagálása zülleszti le a választói bázist – szándékosan! Ennek törvényszerű folyományai a 30%-os részvételű választások, az érdektelenség, a befolyásolhatóság. Vissza a néppel a demokráciába!)

   2. Épp a klikkesedést, a pártok szerepének túlburjánzását – a “párthatalmat” – lehetne ezúton kiküszöbölni. Nem zárja ki semmi (egyedül a választók döntésén múlik), hogy egy képviselő valamely párt, egyéb csoportosulás tagja legyen – persze erről köteles lenne azonnal beszámolni az őt megválasztók felé.
   Viszont a döntései a helyi választópolgárok demokratikus döntését kell tükrözzék – hiszen ezért nevezik képviselőnek. Támogatom a pártok (kiegyensúlyozottabb) működését – mint kvázi “második vonal”. De ez nem ütközhet a választók érdekével – nem mi vagyunk a képviselőért (és a pártokért), hanem ők értünk. Amennyiben eljátsszák a bizalmat, a képviselőt azonnal visszahívjuk. Ez egy igazi, forradalmi vívmány lenne!

   3. Vitathatatlan, a demokrácia rendszerét már a születésétől kezdve próbálták, és próbálják félresiklatni. (Bármennyire is hangozzék bizarrul: de ez így természetes, mert gyarló emberek vagyunk. Ezért kell újra meg újra, folyton megküzdenünk a demokratikus elvekért és jogokért!)
   De egészen napjainkig nem tudtunk értelmesebb, hasznosabb, elfogadhatóbb rendszert mutatni – amennyiben valami rosszul sült el, nem működött megfelelően, az mindig rajtunk, embereken, gyarlóságainkon múlott. Ezért kell törekedni a demokrácia megvédésére, és a demokratikus hozzáállásra. Nincs alkalmasabb alternatíva!
   Az elmúlt negyedszázad magyar politikai mélyrepülésnek sem a demokrácia az oka, hanem mi. Hitvány módon, saját hasznunkra, önkényesen akartuk kihasználni, meglovagolni, majd utána összegyűrve sárba dobni. S eközben, nyakunkat behúzva, kussolva figyeltük, ha más még nagyobb zsivány, bólogattunk a hamisságnak, álszentségnek, üres szólamoknak. Vagyis, végső soron mi vagyunk a felelősei az általunk sérelmezett jelenségeknek. Ezek ellen pedig kizárólag egyféleképpen lehet küzdeni: vissza kell térni a demokratikus alapelvekhez!
   [Visszautalva az 1. ponthoz: épp a torz, paternalista, demagóg szemlélet, a választók szándékos kizárása, ellehetetlenítése vezet az általános politikai érdektelenséghez. Ennek pedig már egyenes következménye a demokrácia eszményének és rendszerének cserben hagyása – miként az történt hazánkban is. Lényegében ez a jelenség ágyazott meg az “orbánviktoroknak”…]

   A jelenlegi ellenzék, civilek, bátor protestálók (a legteljesebb nagyrabecsülésem ez utóbbiak felé!) szemszögéből a fentebb részletezett elképzelésemnek több, lényeges haszna lenne:
   – Orbán rezsimje egy szempillantás alatt, az első megmérettetésen összedőlhetne;
   – a politikai rendszerünk egyeduralkodói, a “nagyvadak” és gólemjeik szintén egy szempillantás alatt átlagos jelentőségűvé zsugorodnának, súlyukat veszítenék;
   – az egyes pártokon, szövetségeken belüli alternatív elképzelések könnyebben a felszínre törhetnének, nagyobb teret kapva;
   – a kisebb méretükből és jóval szerényebb finanszírozottságukból adódóan háttérbe szorított politikai mozgalmak egyből óriási lehetőséghez, valóban egyenlő feltételekhez jutnának.
   Ugyanis az ötlet, a kreativitás, a racionalitás, a hasznosság nagyobb teret, szabadságot kapva felértékelődne a kapzsisággal, butasággal, rövidlátással szemben.

   Az előbbiekből következően szeretném kérni, mérlegeljék a fent részletezett választási és képviseleti elképzelés propagálásának lehetőségét.

   • trikolor

    Értelmes felvetések, irány a megvalósításuk, pontról pontra.

    • TZ

     Ezért agitálok kitartóan. Sajnos épp ezt ellenzik a kormánypártiak és ellenzékük is – hiszen alapvetően mindannyian a hatalom megragadásában érdekeltek, nem pedig az előremutató, közös megoldások létrehozásában. Ezért vélem eleve vesztet csatának a mostani nyálverést is, hívják bárhogyan a hangadókat, viseljenek bármiféle mezt. (Megjegyzem, számtalan formációnak, pártnak, személynek küldtem el a javaslatomat, simán letojtak eddig. Én nem igazán látok egy demokratát sem ezen a vidéken, bármerre nézzek is…)
     Pedig ha ezt megcsinálnánk, “importálhatnánk” (először EU szinten, majd világszinten!), egy globálisan is általános modell megalapozásáért.

     • trikolor

      Ahhoz itt felfogást és népet kellene váltani. De legalábbis emelni az oktatás színvonalát, a tantervet pedig kiegészíteni Társadalmi ismeretek tantárggyal.