Bezárás
Uncategorized

Az USA kockázatosabb adós, mint a Quaestor? A Quaestor honlapja szerint igen

A politika és a gazdasági szerepelők viszonyáról szóló kérdéseket feszeget a Quaestor-botrány. Tízezrek érzik most átverve magukat, sok esetben jogosan. Hiszen nem csupán a brókerbotrány kirobbanása után voltak hamis információk (fals öncsőd) a Quaestor részéről, hanem a kötvények eladásakor is több vevő tájékoztatási probléma merült fel. A régebbi, de még most is a honlapon lévő tájékoztató iratok számos olyan kérdést vetnek fel, amiből a fogyasztók tudatos megtévesztésre lehet következtetni. Hiába hagyta jóvá a pénzügyi felügyelet a Questor-kötvények hivatalos tájékoztatóit, így is maradtak benne olyan részek, melyeknek a törvényi megfelelése megkérdőjelezhető. A kötvényvásárlókat csupán a „szokásostól eltérő kockázat” figyelmeztethette a később bekövetkező összeomlásra.

Kockázatos kockázat-értékelés

Kockázatos kockázat-értékelés

A legfeljebb öt évvel ezelőtt kiadott hivatalos tájékoztató a különböző befektetési formák közül az egyik legalacsonyabb kockázatúnak minősítette a Quaestor Financial Hurira Kft. kötvényeit. A tájékoztató ma is elérhető dátum nélkül a cégcsoport honlapján, így az tájékoztatásként is szolgálhat. Ez az irat éven beüli és az éven túli időszakban a  a cég saját kötvényeit nem ábrázolták kockázatosabbnak, mint az államkötvényeket és a külföldi állampapírokat. A befektető azt láthatta az ábrán, hogy az USA kockázatosabb adós, mint a Quaestor csoport. A tájékoztató szerint “a QFH kötvényeket és a Q Kötvényt a kibocsátó szintén biztonságos befektetésnek sorolta be, de a hatályos jogszabályok alapján azok a szokásostól eltérő kockázatúak.”  A felügyelet által elfogadott kötvénykibocsátási program leírásában feltüntetett „szokásostól eltérő kockázat” kitételt ezek alapján akár úgy is értelmezhették a vásárlók, hogy rendkívül alacsony kockázat. Számos Quaestor károsult panaszolta ezt a károsultakat tömörítő facebook csoportban. A törvényi szabályozás elég tisztán fogalmaz, hogy a kereskedelmi kommunikációnak összhangban kell lennie a tájékoztató dokumentum tartalmával.

2007. évi 138. törvény, amely a a befektetési vállalkozásokról szól a 40 paragrafus 2. bekezdésének d) pontjában kimondja, hogy a tájékoztatóban a cég nem használ a leendő szerződő fél vagy az ügyfél számára nyilvánvalóan érthetetlen, értelmezhetetlen kifejezést, nyelvtani szerkezetet, és a tájékoztatás terjedelmét a közölni kívánt tartalommal összhangban határozza meg.  Magának a Quaestornak az üzletszabályzata 4.2.1 l) pontja is tartalmazza, hogy az ügyfél-tájékoztatónak tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz kockázatáról, ideértve a tőkeáttétel lényegére és hatásaira vonatkozó tájékoztatást azzal, hogy a Társaság ezennel felhívja az Ügyfél figyelmét a teljes befektetett összeg esetleges elvesztésének kockázatára. Ehhez képest a hivatalos termékspecifikus ügyféltájékoztató a kötvény kockázatainál csupán annyit említ, hogy más kockázati elemek (árfolyam, deviza, likviditási, felmondási kockázatok) mellett létezik a fizetőképességi kockázat: a kötvény kibocsátója nem időben vagy egyáltalán nem tudja teljesíteni a kötvényekhez kapcsolódó kifizetéseket.

A közérthetőség szempontja is számos problémát vet fel, hiszen a termékspecifikus tájékoztató olyan elvont közgazdasági fogalmakat is használ, amelyeket nem magyaráz meg (pl. annuitás), valamint olyan jelenérték számítási feladatot vezet le, amely csupán az egyetemi közgazdász képzés első évében lehet szerepel tananyagként a magyar oktatási rendszerben. Középfokú közgazdasági tanulmányok nélkül az alábbi vállalati kötvényekre vonatkozó kitétel is nehezen értelmezhető lehet: A vételi és eladási árak közötti marzs mértékének meghatározása különböző módszerekkel történhet. Elfogadott piaci szokvány a vételi és eladási hozam között alkalmazott meghatározott bázispontnyi különbség, vagy a vételi és eladási ár között alkalmazott meghatározott bázispontnyi különbség.

A károsultak most adatokat és információkat gyűjtenek. A nagy kérdés az, hogy kihez fordulhatnak, hiszen a magyar hatóságok nem éppen a rátermettségüket mutatták be a botrány során.

Előfizetőket keresünk – támogasd az Átlátszót

Az Átlátszó nonprofit szervezet, nem fogadunk el pénzt politikai pártoktól vagy az államtól. Rád viszont nagyon számítunk!

Támogatom